Samen wendbaar ook in turbulente tijden

Turbulente tijden dat waren het absoluut. De coronapandemie zette ook bij de publiek-private samenwerkingen in het middelbaar beroepsonderwijs alles op zijn kop. Zo ook bij Take-X. We moesten alle zeilen bij zetten en laten zien dat we flexibel en veerkrachtige waren. Het belang van samen werd nog groter. Hoe dit is vergaan bij de twaalf pps’en van het ROC van Amsterdam – Flevoland lees je in de publicatie: Samen wendbaar ook in turbulente tijden.

Het voordeel van deze samenwerkingsverbanden is dat ze zich deels buiten de lijnen van het reguliere onderwijs bevinden. Hierdoor kunnen ze makkelijke meebewegen met ontwikkelingen in de markt en maatschappij. Dit is natuurlijk ook altijd het doel geweest. Door samen te werken met het bedrijfsleven te zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het werkveld. Het feit dat de markt en het werkveld dusdanig veranderde was de ultieme test voor deze trajecten.

Want hoe ga je om als je gedwongen wordt tot stilstand? Als er paniek is en onzekerheid over de manier van werken en functioneren van de pps? In hoeverre zijn de samenwerkingsverbanden wel bestand tegen dit soort turbulente tijden? En hoe gaan we verder wanneer de storm is gaan liggen? In deze publicatie tal van antwoorden op deze vragen en mooie praktijkvoorbeelden van veerkracht.

Turbulentie zorgt voor spanning maar ook voor nieuwe vraagstukken, creativiteit en de wil tot innovatie. Mooi om te lezen hoe de pps’en hiermee om zijn gegaan. Wil je je ook laten inspireren door hun verhalen?