Samenwerking NEP en de opleiding Associate Degree Digitale Techniek & Media

Bij de binnen Take-X ontwikkelde opleiding Associate Degree Digitale Techniek & Media aan de Hogeschool Utrecht zitten ze niet stil. De kracht van deze opleiding is dat er een nauwe samenwerking is met het bedrijfsleven waardoor de kennis van de studenten goed aansluit op het werkveld. Een mooi voorbeeld van de nieuwe manier van lesgeven. Dit houdt in dat de lijntjes met het bedrijfsleven kort moeten zijn en opleidingen flexibel moeten kunnen omgaan met de lesstof. 

Op dit moment is de opleiding Associate Degree Digitale Techniek & Media met Marlies Puijk van het NEP aan het onderzoeken welke samenwerkingen er interessant zijn. Marlies denkt als lid van de werkveld advies commissie mee over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en waar de opleiding zich specifiek op kan richten. Bij NEP wordt nu gesignaleerd dat er vraag is in een tweetal beroepsrollen, waaronder ENG cameraman. De opleiding kijkt nu samen met de NEP hoe ze studenten op deze rollen kunnen voorbereiden. Zodat de studenten met de nodige knowhow het werkveld in gaan. 

Hoe pakken we dat aan?

In het eerste jaar van de opleiding volgen studenten workshops rondom beroepsrollen die relevant zijn voor de toekomst. Hierbij organiseert NEP de inhoudelijke workshops en zorgt de opleiding voor een bijpassend project. Zo kunnen studenten de geleerde kennis van de workshops direct toepassen in de praktijk. Daarbij nemen ze de competenties behorende bij de opleiding meteen integraal mee in deze beroepsrol. 

Dan zijn ze er nog niet. Ook de docenten moeten meegenomen worden in de ontwikkelingen van het werkveld. Samen met Marlies is besloten dat docent Peter Terpstra van Hogeschool Utrecht de komende maanden stage loopt bij de NEP. Dit doen ze onder de noemer professionalisering. Hierbij streven ze naar een mooie win-win situatie. Terwijl Peter up-to-date blijft van alle vernieuwing op de arbeidsmarkt kan hij de stagebegeleiders en afdelingen coachen op de competenties en leergrage van de studenten. Op deze manier kan het werkveld de young professionals passende begeleiding geven.  

Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld hoe we onze visie handen en voeten kunnen geven. We streven naar kleinschalig onderwijs waar de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student centraal staat. Maar waar we ook de flexibele ruimte bieden voor studenten om met specifieke workshops aan te sluiten bij hun leergraag en die van de praktijk.