6 Vragen aan Linda van den Broek over de Ad Digitale Techniek en Media

Na de zomer start de 2-jarige hbo-opleiding Digitale Techniek & Media. Hier leren studenten alles over digitale media content voor niet lineaire media (zoals bijvoorbeeld on-demand en streamingsdiensten). Linda van den Broek is projectleider onderwijsontwikkeling bij de Hogeschool Utrecht en als teamleider betrokken bij de ontwikkeling van deze Associate degree. We stelden haar zes vragen over de opleiding.

1. Waarom en voor wie is de Ad Digitale Techniek & Media ontwikkeld?

De Ad DTM is ontwikkeld vanuit de publiek private samenwerking Take-X. Vanuit de markt neemt de vraag naar kwantitatieve en kwalitatieve groei van professionals in aansluiting op de ontwikkelingen in de markt toe. Media, en de technieken en platforms om media te creëren en verspreiden, zijn in continue ontwikkeling. Professionals met kennis van deze ontwikkelingen en de vaardigheid om zich hierin te blijven ontwikkelen zijn dan ook zeer gewenst. Teamsamenwerking en communicatie zijn daarbij in toenemende mate belangrijke competenties tijdens de Ad DTM.

Specifiek voor deze Ad richten we ons op studenten met een mbo-4 diploma in de richting van Media en ICT, maar ook studenten die vanuit de HAVO willen studeren bij ons zijn welkom. Doorstroom is mogelijk naar de bachelor Communication en Multimedia Design bij de HU.

2. Wat maakt deze Ad-opleiding uniek en wat is er anders aan ten opzichte van andere Ad-opleidingen?

Bij het Instituut voor Associate degrees van Hogeschool Utrecht in Amersfoort is het onderwijs kleinschalig. Het instituut heeft specifiek voor de Ad student een onderwijsvisie ontwikkeld die past bij de praktijkgerichte studenten die wij ontvangen. De student staat centraal en wordt met een veelheid aan mogelijkheden in échte projecten, een leerteam en docenten als coach en expert uitgedaagd en begeleid om aan zijn eigen leerdoelen te werken.

Tijdens de Ad DTM werk je als student niet aan vakken, maar aan projecten. Ieder blok en semester zijn er verschillende projecten waar je van alles leert over de tools, technieken en vaardigheden die daarbij komen kijken, en pas je deze direct toe in jouw project.

Aan het einde van een semester toont de student met deze échte voorbeelden aan dat hij aan de leeruitkomsten heeft gewerkt, en bouwt tevens meteen een portfolio op dat bij afstuderen te tonen is aan potentiële werkgevers.

3. Hoe ziet de opbouw van de opleiding er globaal uit?

De opleiding is ingedeeld in vier semesters. De eerste twee semesters bestaan uit twee blokken van 10 weken waarin verschillende projecten zijn opgenomen. Denk daarbij aan projecten als ‘audioregistratie’, ‘remote production’ en ‘virtuele studio’. Sommige projecten zijn kortdurend (2-3 weken) en andere langer (8-10 weken). Aan het einde van ieder semester toont de student aan de hand van voorbeelden uit de projecten aan dat hij aan de leeruitkomsten heeft gewerkt. In het laatste jaar werken studenten twee keer een half jaar grotendeels bij een bedrijf (stage) aan grotere projecten. Dit zien we als co-makership: studenten dragen daar bij aan het werk en worden opgenomen in bestaande teams op de werkvloer.

Naast de projecten worden er in kennistracks onderwerpen behandeld die bijdragen aan de projecten. Dit zijn werkcolleges waarin kennis en vaardigheden centraal staan rondom bijvoorbeeld cross reality, post production, UX, en (agile) samenwerken in teams. Geregeld nodigen we gastsprekers uit voor deze kennistracks, of gaan we op werkbezoek bij een van onze relaties uit het werkveld, zoals de partners van Take-X.

4. Hoe begeleiden jullie de studenten?

Studenten werken vanaf het begin van de opleiding in projectteams aan de projecten. Docenten zijn naast inhoudsexpert ook coach. Op de contactdagen is er in de ochtend altijd een dagstart met inhoudelijke verdieping op het project of bijbehorende kennistrack. Aansluitend is er ruimte voor de projectteams om aan het project te werken en lopen docenten langs om te helpen waar nodig. Met corona-maatregelen is een deel daarvan nu vormgegeven in afstandsonderwijs, waarbij we met MS Teams en onze online leeromgeving CANVAS geregeld online meetings houden met de projectgroepen.

Naast de projectgroepen zitten studenten ook in een leerteam. Hier bespreken ze samen met peers en een begeleider hoe het studeren gaat, waar ze tegen aan lopen, waar ze uitdaging zoeken en hoe ze hierin een stap verder kunnen komen. Persoonlijke ontwikkeling staat daar centraal.

5. Wat doen jullie om de aansluiting met het werkveld te verbeteren?

In onze onderwijsvisie staat praktijkgericht onderwijs bovenaan. We vinden het belangrijk dat het leren gebeurt in rijke, realistische leeromgevingen. We dagen onze studenten dan ook uit om hun projecten zoveel mogelijk rondom échte vraagstukken te doen.

Als instituut organiseren we hiertoe vanaf het komende studiejaar op de HU Amersfoort het Projectenatelier de Nieuwe Poort. Daar ontmoeten organisaties uit de regio elkaar regelmatig om te sparren over o.a. de 17 sustainable development goals en de uitdagingen waar ze voor staan. Studenten worden uitgenodigd om met bedrijven mee te denken in ontwikkelingen en hun projecten daarop aan te passen. Als Ad-opleiding Digitale Techniek & Media hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de leeruitkomsten de ruimte bieden om projecten daarin te kunnen passen.

Daarnaast zijn we blij met de samenwerking binnen Take-X. Zo zijn we met zowel StageX24 als XR lab aan het kijken hoe onze studenten samen met de mbo student projecten zou kunnen oppakken in deze labs, waarbij beiden aan de eigen leeruitkomsten kunnen werken aan projecten rond het Hilversum Mediapark. En we laten ons in regio Amersfoort actief horen, zodat wanneer er leuke projecten zijn (zoals het Amersfoort Jazz festival) onze studenten daar samen met docenten een bijdrage aan kunnen leveren.

Als opleiding zijn we van plan geregeld een show&share te organiseren waarin studenten tonen waaraan ze hebben gewerkt, zodat organisaties kunnen zien welke waarde onze studenten tijdens en na de opleiding te bieden hebben. Als bedrijven het leuk vinden daar meer over te horen dan kan dat via addtm@hu.nl

6. Welk onderdeel van de opleiding vind jij het meest waardevol voor de studenten? 

Ik geloof in de kleinschaligheid van onze opleiding, in combinatie met praktijkgericht leren en het werken aan échte projecten. Het lijkt mij fantastisch om als student aan vrienden en familie te kunnen vertellen en laten zíen waaraan je werkt, in plaats van wat je leert. Had ik al gezegd dat we ondernemerschap ook stimuleren? Het zou zomaar kunnen dat een van die projecten een startup wordt, of dat je stagebedrijf zo blij is met jouw project dat je er na je studie mag blijven werken om het nog verder uit te bouwen.